dilluns, 30 de març de 2015

31 DE MARZO - TALLER 'ESCOLA DE PARES'

Mañana, martes, 31 de marzo, 15:35h en el edificio de Primaria, CAFE-TERTULIA siguiendo con los talleres de l'Escola de Pares. Contaremos con la presencia de Mayca Pérez, presidenta de la sociedad española de PNL (programación neurolinguistica, que es una escuela psicológica que versa sobre las emociones y es aplicable a la educación) y, además, es profesora en el IES Broch i Llop de Vila-real.
Quedáis todos invitados


31 DE MARÇ - TALLER ESCOLA DE PARES

Demà, dimarts, 31 de març, a les 15: 35h a l'edifici de Primària, CAFE-TERTÚLIA, seguint amb els tallers de l'Escola de Pares. Comptarem amb la presència de Mayca Pérez, presidenta de la societat espanyola de PNL (programació neurolingüística, que és una escola psicològica que versa sobre les emocions i és aplicable a l'educació) i, a més, és professora a l'IES Broch i Llop a Vila-real.
Quedeu tots convidats


dimecres, 11 de març de 2015

TRIATLÓ EN PASQUAL AL CEIP CERVANTES

Durant els dies 7, 8, 9 i 10 d'abril de 2015 d'9h a 13h, el club triatló Vila-real organitza la 4a edició del campus de triatló per edat escolar. S'oferiran activitats de natació, cursa a peu i de ciclisme, totalment aplicades per a aquestes edats. En la seua part didàctica es treballaran tallers de nutrició aplicats a la pràctica esportiva.

Les instal·lacions del campus seran la piscina Yurema Requena de Vila-real i el col·legi públic de primària Cervantes (C / Joanot Martorell).

GRUPS
  • Multiesport: Infantil (no realitzen piscina i han de portar cada dia la bicicleta)
  • Pre-benjamins: 1r i 2n primària
  • Benjamins: 3r i 4t primària
  • Alevins: 5è i 6è primària
MONITORS
Tots els monitors són titulats en la modalitat d'entrenador de triatló, diplomats en magisteri d'educació física i nutrició i llicenciats en activitat física i esport.

INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions del campus seran la piscina Yurema Requena de Vila-real i el col·legi públic de primària Cervantes (C / Joanot Martorell).

INSCRIPCIÓ
La inscripció al campus escolar de triatló tindrà un cost de 30 euros.
Per fer la inscripció cal fer l'ingrés al número de compte ES08 3110 2818 41 2810082978 de la Caixa Rural de Vila-real amb el nom del participant (Beneficiari: Club triatló Vila-real) i lliurar les dades personals junt el justificant a l'AMPA de Cervantes.

Més informació a l'oficina de l'AMPA i en el següent enllaç

TRIATLÓ EN PASQUA AL CEIP CERVANTES

Durante los días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2015 de 9h a 13h, el club triatló Vila-real organiza la 4ª edición del campus de triatlón para edad escolar. Se ofrecerán actividades de natación, carrera a pie y de ciclismo, totalmente aplicadas para dichas edades. En su parte didáctica se trabajarán talleres de nutrición aplicados a la práctica deportiva.
Las instalaciones del campus serán la piscina Yurema Requena de Vila-real y el colegio público de primaria Cervantes (C/Joanot Martorell).


GRUPOS
Multideporte: Infantil ( no realizan piscina y deben traer todos los días la bicicleta)
Pre-benjamines: 1º y 2º primaria
Benjamines: 3º y 4º primaria
Alevines: 5º y 6º primaria

MONITORES
Todos los monitores son titulados en la modalidad de entrenador de triatlón, diplomados en magisterio de educación física y nutrición y licenciados en actividad física y deporte .

INSTALACIONES
Las instalaciones del campus serán la piscina Yurema Requena de Vila-real y el colegio público de primaria Cervantes (C/Joanot Martorell).

INSCRIPCIÓN
La inscripción al campus escolar de triatlón tendrá un coste de 30 euros. 
Para realizar la inscripción hay que realizar el ingreso al número de cuenta ES08 3110 2818 41 2810082978 de la Caixa Rural de Vila-real con el nombre del participante (Beneficiario: Club triatlón Vila-real) y entregar los datos personales junto el justificante al AMPA de Cervantes.

Más información en la oficina del AMPA y en este enlace